Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2012

Στον Αγώνα
για να σώσουμε την κοινωνία μας


Ώρα αγώνα και όχι λόγων. 
Ή αυτοί ή εμείς