Δευτέρα, 9 Μαΐου 2011

Με Επιχειρήματα Κατά του Αγωγού

Ιωάννης Παρδάλης
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.


ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ


Α. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο υπό κατασκευή
αγωγός ομβρίων εξυπηρετεί την παροχέτευση ομβρίων υδάτων περιοχών των Δήμων Καλλιθέας και Νέας Σμύρνης. Ο παραπάνω αγωγός είναι κλειστός (χωρίς φρεάτια περισυλλογής ομβρίων στο Δήμο Μοσχάτου) και αφού διασχίσει κατά πλάτος όλο σχεδόν το Δήμο Μοσχάτου καταλήγει στον Κηφισό ποταμό. Η κατασκευή του αγωγού που έχει διαστάσεις 4,00 x 3,50 μ. θα απαιτήσει την χρησιμοποίηση όλου του οδοστρώματος των δρόμων από τους οποίους διέρχεται. Κάτω όμως από το οδόστρωμα των δρόμων και στη θέση του υπό κατασκευή αγωγού, εκτός από τα ποικίλα δίκτυα των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, υπάρχουν και οι κεντρικοί αγωγοί του δικτύου ακαθάρτων του Δήμου Μοσχάτου, οι οποίοι λόγω της διέλευσης του αγωγού ομβρίων καταστρέφονται. Στη θέση του κάθε αγωγού ακαθάρτων που καταστρέφεται κατασκευάζονται δύο (2) !!!! νέοι αγωγοί ακαθάρτων τοποθετούμενοι εκατέρωθεν του υπό κατασκευήν αγωγού ομβρίων. Μάλιστα, οι παραπάνω αγωγοί ακαθάρτων θα τοποθετηθούν κάτω από τα υπάρχοντα πεζοδρόμια !!!! καταστρέφοντας όχι μόνο τα πεζοδρόμια, αλλά και όλες τις δεντροστοιχίες τους. Βάσει της μελέτης του έργου, η κατασκευή των δύο (2) παραπάνω αγωγών ακαθάρτων είναι απαραίτητη διότι τα λύματα των εκατέρωθεν των δρόμων κτιρίων δεν μπορούν να συζευχθούν σε έναν κοινό αποχετευτικό αγωγό, αφού τη σύζευξη αυτή εμποδίζει ο υπό κατασκευή αγωγός ομβρίων που βρίσκεται ανάμεσά τους και που είναι επιφανειακός. (Το άνω τελείωμα του αγωγού ομβρίων μαζί με το υπόστρωμα των δρόμων και το ασφαλτικό υλικό φτάνει μέχρι τη στάθμη του σημερινού οδοστρώματος!!!!) Η κατασκευή των δύο (2) νέων αγωγών ακαθάρτων δημιουργεί αυτόματα την ανάγκη κατασκευής ΝΕΟΥ αντλιοστασίου λυμάτων με δύο (2) μηχανισμούς εξαερισμού, οι οποίοι θα απελευθερώνουν τη δυσοσμία τους στην ατμόσφαιρα της ευρύτερης περιοχής τους. Και το χειρότερο όλων είναι ότι το παραπάνω αντλιοστάσιο θα τοποθετηθεί μέσα στην καλύτερη και μεγαλύτερη πλατεία του Δήμου Μοσχάτου!!!, καταλαμβάνοντας ένα μεγάλο τμήμα της και σε επαφή σχεδόν με το Δημοτικό Αναψυκτήριο!!! Το εντός της πλατείας αντλιοστάσιο περιλαμβάνει τρεις (3) θαλάμους διαστάσεων 4,00 x 2,00 μ. , 3,50 x 3,50 μ. και 7,50 x 4,00 μ. αντίστοιχα καθώς και έναν οικίσκο διαστάσεων 7,50 x 4,00 μ. Το παραπάνω αντλιοστάσιο δεν επιδέχεται μεταφορά του σε άλλη θέση του δικτύου, αφού η θέση της πλατείας είναι το χαμηλότερο σημείο της διαδρομής. Ο αγωγός διερχόμενος από την οδό Ελευθερίας θα αντιμετωπίσει πρόβλημα ανεύρεσης αρχαιολογικών αντικειμένων, αφού η περιοχή βρίθει αρχαίων. (Στην εγγύτατη περιοχή έχουν ανακαλυφθεί τμήματα των αρχαίων «Μακρών Τειχών»).

Β. ΓΙΑΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ Μ
ΑΤΑΙΩΘΕΙ για τους εξής βασικούς λόγους:

1.
ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΠΑΧΘΕΣ ΚΟΣΤΟΣ
Είναι αδιανόητο για μία μικρή σχετικά ποσότητα ομβρίων της τάξης των 30 κυβικών μέτρων ανά δευτερόλεπτο που μεταφέρει ο αγωγός να δαπανηθεί ένα τόσο μεγάλο ποσόν (22.500.000 €), που βέβαια στην πράξη μπορεί να είναι κατά πολύ μεγαλύτερο (λόγω αφανών εργασιών, απρόβλεπτων καταστάσεων, ζημιών, αρχαιολογικών ευρημάτων, καθυστερήσεων, έλλειψη χρηματοδότησης λόγω οικονομικής κρίσης κλπ). Θα χρειαστεί να καταστραφούν δρόμοι, πεζοδρόμια, πλατείες, αποχετευτικό δίκτυο, εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας (δίκτυα ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΦΑ κλπ) και να εκριζωθούν εκατοντάδες δέντρα και μετά να ξαναφτιαχτούν εκ νέου!!!! Καταβάλλεται δηλαδή ένα άνευ λόγου υπερβολικό τίμημα με αντάλλαγμα να έχουν οι δημότες τις ίδιες υπηρεσίες που είχαν και πριν, να υποστούν όλες τις δυσμενείς συνέπειες του έργου και ο φορολογούμενος λαός να καταβάλλει ένα επαχθές τίμημα.

2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΑΦΟΡΗΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΟΧΛΗΣΗ

Όλο σχεδόν το Μοσχάτο θα αποκοπεί κυκλοφοριακά από τους ηλεκτρικούς σιδηροδρόμους Μοσχάτου και Καλλιθέας, η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων θα γίνει επί τουλάχιστον 2,5 έτη δύσκολη και ενίοτε επικίνδυνη λόγω των συνεχών διανοίξεων των οδών (μέχρι βάθους 6,00 μ.), της καταστροφής και εκσκαφής των πεζοδρομίων (μέχρι βάθους 1,50 μ.), της εκρίζωσης και μεταφοράς εκατοντάδων δέντρων και των συνεχών οικοδομικών εργασιών.

3. ΣΥΝΤΕΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

Για την κατασκευή των δύο νέων αποχετευτικών αγωγών κάτω από τα υπάρχοντα πεζοδρόμια θα εκριζωθούν συνολικά 267 δέντρα, εκ των οποίων 5 φοίνικες!!!! Σημειωτέον ότι τα περισσότερα από αυτά χρειάστηκαν πάνω από 25 έτη για να αναπτυχθούν. Επίσης, καταστρέφεται ένα σημαντικό κομμάτι πλατείας, αποτελούμενο από γκαζόν και πανύψηλα δέντρα. Σε ό,τι αφορά την οδό Ελευθερίας επισημαίνεται ότι, αποκλείεται η μελλοντική επαναφύτευση των πεζοδρομίων της οδού, αφού το διατιθέμενο προς φύτευση έδαφος μετά την κατασκευή του αγωγού δεν θα υπερβαίνει σε βάθος τα 80 εκατοστά, δηλ. διαστάσεις ζαρντινιέρας!!!. Κι αυτό διότι οι ρίζες των προς φύτευση δέντρων θα εγκλωβίζονται μεταξύ αγωγού ομβρίων, αγωγού ακαθάρτων και των θεμελίων των κτιρίων!

4. ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΕΝΤΟΝΗ ΔΥΣΟΣΜΙΑ

Οι εξαερισμοί του αντλιοστασίου της πλατείας θα εκπέμπουν συνεχώς έντονη δυσοσμία στην πλατεία, στο γειτονικό Δημοτικό Αναψυκτήριο και στην ευρύτερη περιοχή των κατοικιών υποβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής των χρηστών της πλατείας και των κατοίκων της περιοχής. Αναφέρουμε ότι η περιοχή είναι ήδη ΕΝΤΟΝΑ υποβαθμισμένη από την ηχορύπανση που προκαλεί αφ’ενός η τεράστια αερογέφυρα του Μοσχάτου που συνδέει την παραλιακή λεωφόρο με την οδό Πειραιώς και την Εθνική Οδό (η ως άνω αερογέφυρα είναι σε άμεση γειτνίαση με το χώρο αντλιοστασίου της πλατείας) και αφ’ετέρου η γειτνίαση με τον ΗΣΑΠ (ειδικότερα για τους κατοίκους της οδού Ελευθερίας).

5. ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω το τελείωμα του άνω μέρους του αγωγού φτάνει σχεδόν μέχρι το ύψος του υπάρχοντος οδοστρώματος. Έτσι, κάθε μελλοντική ενέργεια κατασκευής αγωγών παροχέτευσης των ομβρίων υδάτων του Δήμου Μοσχάτου βορείως του αγωγού προς τη θάλασσα είναι αδύνατη. Αυτό συμβαίνει γιατί οι παραπάνω αγωγοί θα «προσκρούουν» στον υπό κατασκευή αγωγό. Με άλλα λόγια, ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΝΑ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΜΟΝΙΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ για να ελαφρυνθούν δύο περιοχές του Δήμου Καλλιθέας και Νέας Σμύρνης, οι οποίες δεν έχουν έντονο πρόβλημα. (Το Μοσχάτο είναι κατά κανόνα η ΠΙΟ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΗΣ περιοχή του Λεκανοπεδίου). Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η παραπάνω αναφερόμενη περιοχή του Βόρειου Μοσχάτου σε μια απλή βροχή μετατρέπεται σε «Βενετία».

6. ΘΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
Τα κτίρια της οδού Ελευθερίας βορείως του αγωγού είναι κτισμένα σε επαφή με το άκρο του πεζοδρομίου. Ακριβώς μπροστά από τα παραπάνω κτίρια και σε ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΦΗ με τα θεμέλια των κτιρίων κατασκευάζεται αποχετευτικός αγωγός λυμάτων !!!!, του οποίου η όποια αφανής διαρροή μέρα και νύχτα και για άγνωστο χρόνο (αφού η υπόγεια διαρροή είναι μη ορατή) θα «ποτίζει» τα θεμέλια της πρόσοψης των κτιρίων. Το ίδιο πρόβλημα εμποτισμού των θεμελίων μπορεί να προκαλέσουν και οι δεκάδες συνδέσεις των κτιρίων προς το νέο αποχετευτικό αγωγό λόγω κακής σύνδεσης ή λόγω υποχώρησης του εδάφους από τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα ή φορτηγά επί του πεζοδρομίου. Ο παραπάνω εμποτισμός των θεμελίων της πρόσοψης των κτιρίων σε σχέση με τα υπόλοιπα θεμέλια των κτιρίων που δεν θα εμποτίζονται θα προκαλέσει διαφορική καθίζηση θεμελίων με επακόλουθο σημαντικές βλάβες στατικότητας στα κτίρια, οι οποίες ενισχύονται και από τα σαθρά εδάφη της περιοχής, όπως άλλωστε δείχνουν και παλιότερες γεωλογικές μελέτες. Η κατασκευή του αγωγού αποχέτευσης πρέπει να κατασκευάζεται στο μέσον των δρόμων (δηλαδή σε απόσταση από τα κτίρια) και σε μεγάλο βάθος. Εν προκειμένω, η κατασκευή του αποχετευτικού αγωγού σε επαφή με τα κτίρια και σε βάθος 1,00 μόνο μέτρου αποτελεί επικίνδυνη πρωτοτυπία.

7. Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙ ΠΟΛΥ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΑΡΑ ΜΕΓΑΛΗ ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης του έργου είναι 2,5 έτη. Όμως, βεβαιωμένα η οδός Ελευθερίας βρίθει αρχαιολογικών ευρημάτων (όπως αποκαλύπτονται σε κάθε εκσκαφή νέας οικοδομής). Η εύρεση εκτεταμένων αρχαιολογικών ευρημάτων μπορεί και να υπερδιπλασιάσει το συμβατικό χρόνο παράδοσης του έργου σε συνδυασμό και με άλλους αστάθμητους παράγοντες που αναφέρονται στην παράγραφο Β.1 της σελίδας 2 του παρόντος. Να αναφέρουμε ότι σε ελάχιστη απόσταση από την οδό Ελευθερίας έχουν αποκαλυφθεί τμήματα των αρχαίων «Μακρών Τειχών».

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Από τα παραπάνω φαίνεται πολύ καλά πόσο εγκληματική είναι η κατασκευή αυτού του απίθανου και δαιδαλώδους αγωγού που θάβεται κάτω από δρόμους και πλατείες, περνάει κάτω από γέφυρες και δρόμους με αρχαία, καταστρέφει πεζοδρόμια και εξαφανίζει εκατοντάδες δέντρα, προκαλεί αφόρητη κυκλοφοριακή αναστάτωση και δυσοσμία, μειώνει σε μόνιμη βάση τη στατικότητα των κτιρίων, καταστρέφει όλα τα δίκτυα και τις υποδομές από όπου αυτός περνάει και εν συνεχεία, εφαρμόζοντας τους κανόνες της δημιουργικής καταστροφής, επανακατασκευάζονται τα ίδια δίκτυα και υποδομές, οι κατεστραμμένοι δρόμοι και πεζοδρόμια καθώς και το αποχετευτικό δίκτυο.
Ενδεικτικά αναφέρω ότι ο ένας νεοκατασκευαζόμενος αποχετευτικός αγωγός της οδού Ελευθερίας μεταφέρει τα λύματά του βορείως των γραμμών του ΗΣΑΠ Μοσχάτου διασχίζοντας τη σιδηροδρομική γραμμή και αφού τα λύματα ολοκληρώσουν το ταξίδι τους διασχίζουν ξανά τις σιδηροδρομικές γραμμές και φτάνουν ξανά στην οδό Ελευθερίας (για την ακρίβεια μπροστά από τον σταθμό του ΗΣΑΠ). Και για όλα αυτά τα αδιανόητα πρέπει να σπαταληθεί ένα τεράστιο χρηματικό ποσό σε βάρος των φορολογούμενων πολιτών και μάλιστα σε μία περίοδο έντονης οικονομικής κρίσης με σκοπό να απομακρυνθούν μόνο 30 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο από τον απομακρυσμένο Δήμο Νέας Σμύρνης στον Κηφισό. Το όλον θέμα παραβιάζει τα όρια της λογικής αφού δεν προτάθηκε για τη λύση του προβλήματος μία άλλη λύση από τις πολλές που υπάρχουν με πολύ μικρότερο χρόνο κατασκευής, λιγότερο κόστος και ελάχιστες παρενέργειες και η οποία αναφέρεται παρακάτω. Επειδή η κατασκευή του αγωγού δημιουργεί όλα τα παραπάνω προβλήματα ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ και να δοθεί μια άλλη λύση με γνώμονα τη λογική και τη χρηστή διαχείριση του Δημόσιου χρήματος και να μην επικρατήσει η λογική του «πιο δαπανηρό, πιο διαδαλώδες, πιο χρονοβόρο έργο = μεγαλύτερο κέρδος».

Γ. ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΛΥΣΗ (Η ΑΠΛΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΙΛΙΣΣΟΥ)

Ο υπό κατασκευή αγωγός αποτελεί συνέχεια ενός ήδη κατασκευασμένου αγωγού που μεταφέρει τα νερά των Δήμων Καλλιθέας και Νέας Σμύρνης στο Μοσχάτο. Το ήδη κατασκευασμένο τμήμα του αγωγού περνάει κάτω από τον Ιλισσό ποταμό και από τον παρόχθιο δρόμο την οδό Ιλισσού (του Δήμου Μοσχάτου). Η οδός Ιλισσού έχει κτίρια μόνο από τη μία πλευρά της, αφού από την άλλη πλευρά της είναι η όχθη του ποταμού.
Κατά δήλωση των μελετητών του έργου ο Ιλισσός ποταμός είναι κορεσμένος και δεν μπορεί να δεχθεί τα νερά του αγωγού και για το λόγο αυτό απεκλείσθη αυτή η λύση. Όμως υπάρχει η οδός Ιλισσού, η οποία κάλλιστα μπορεί να δεχθεί τον αγωγό (στην οποία ήδη βρίσκεται) και ο αγωγός οδεύοντας χωρίς εμπόδια και σε ΕΥΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗ κατά μήκος της οδού να καταλήξει στη θάλασσα. Στην περίπτωση αυτή θα υπήρχε ένα μικρό πρόβλημα (όχι βέβαια σημαντικό) να διασχίζει ο αγωγός τις γραμμές του ΤΡΑΜ (στην παραλιακή λεωφόρο) και την παραλιακή λεωφόρο. Όμως, δεν χρειάζεται να γίνει ούτε αυτό γιατί ο Ιλισσός σαν από μηχανής Θεός δίνει μόνος του τη λύση. Στο τελευταίο του κομμάτι και συγκεκριμένα από την οδό Αγίου Κωνσταντίνου μέχρι τις εκβολές του έχει τα πλαϊνά στηθαία του (για εγκιβωτισμό των νερών) χαμηλότερα κατά 70 εκατοστά περίπου σε σχέση με τα στηθαία του ανάντι. Άρα, τα νερά του αγωγού μπορούν να μεταφερθούν κάλλιστα εντός του Ιλισσού στο τελευταίο του κομμάτι πριν τη θάλασσα, αρκεί μόνο να ανυψωθούν τα πλαϊνά στηθαία του μέχρι ύψους 70 εκατοστών σε αρμονία με τα υπόλοιπα στηθαία του ποταμού Ιλισσού. Τα πλεονεκτήματα της λύσης αυτής είναι:
1. Μικρότερο κόστος και λιγότερος χρόνος παράδοσης (δεν υπάρχουν πυκνά δίκτυα κοινής ωφέλειας, δεν καταστρέφονται και τα δύο πεζοδρόμια αφού δεν χρειάζονται δύο αγωγοί λυμάτων και δεν απαιτείται η κατασκευή αντλιοστασίου.

2. Δεν προκαλεί κυκλοφοριακή όχληση αφού η οδός Ιλισσού, ως ο ακρότατος δρόμος του Δήμου Μοσχάτου, που αποκόπτεται από τον Ιλισσό έχει ασήμαντη κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.

3. Κατασκευάζεται ένας αγωγός αποχέτευσης αντί δύο (προς την πλευρά των κτιρίων μόνο).

4. Δεν απαιτείται κατασκευή αντλιοστασίου (γιατί το αποχετευτικό σύστημα δεν αλλάζει, απλώς μεταφέρεται).

5. Δεν εκπέμπεται δυσοσμία (λόγω μη κατασκευής αντλιοστασίου).

6. Καταστρέφεται μόνο το ένα πεζοδρόμιο.

7. Δεν έχουν εντοπιστεί αρχαιολογικά ευρήματα στην περιοχή (οι αρχαίοι δεν έκαναν κατασκευές στις όχθες των ποταμών).
8. Δεν υπάρχει θέμα ασφάλειας των κτιρίων αφού, λόγω των υποχρεωτικών πρασιών που επιβάλλει το ρυμοτομικό σχέδιο, τα κτίρια βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από το δρόμο που θα γίνουν τα έργα.

Τέλος και προς ενίσχυση των παραπάνω, της ανάγκης δηλαδή εύρεσης διαφορετικής λύσης, σας αναφέρω ότι ένας εκ των μελετητών του έργου δήλωσε ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου Μοσχάτου-Ταύρου ότι, εάν η μελέτη γινότανε τώρα θα επέλεγαν μια διαφορετική λύση!


Μάιος 2011

το μέλος της επιτροπής κατοίκων

Ιωάννης Παρδάλης
, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

28 σχόλια:

 1. Βιολιστης στα κεραμίδια9 Μαΐου 2011 - 11:14 π.μ.

  Πάρα πολύ καλή ανάπτυξη των λόγων που δεν πρέπει να περάσει ο αγωγός μέσα από το Μοσχάτο. Επείδη βλέπω ότι υπογράφεται από τον κ. Παρδάλη και όχι από την Επιτροπή των κατοίκών που είναι εναντίον του Αγωγού υπάρχουν δύο ερωτήματα. 1) αποτελεί και θέσεις της Επιτροπής, 2) εαν αντιπροσωπεύει την βούληση της Επιτροπής γιατί δεν υπογράφει το κείμενο ως δική της πολιτική θέση;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. όντως εξαιρετική τεκμηρίωση. μπράβο και στη Μοσχατούπολη για την ωραία παρουσίαση και την αφισούλα. υπάρχει σε μεγαλύτερο μέγεθός;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Μένω εντυπωσιασμένη με τα δέντρα που θα χαθούνε. Δηλαδή εκτός από βρωμούπολη μας θέλουνε και κρανίου τόπο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Τα λαμόγια θέλουνε 23 εκατομμυριάκια. Λες και η ψωροκώσταινα τα γεννάει. Πάλι καλά που δεν τραβήξανε μέχρι το Ίλιο και την Πάρνηθα να βολτάρουνε μετά Ελευσίνα και μέσω Σχιστού, μέσω Νεκροταφείου και υπογείως του Κηφισού να πάνε πλατεία και από κει με στροφη 180 να ξαναγυρίσουνε στο ποτάμι. Άντε να χαθείτε λεχρίτες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ένα απλό ερώτημα:

  Ποια ήταν η θέση της προηγούμενης δημοτικής αρχής; Είναι δυνατόν να μην γνώριζαν, όπως δήλωσαν στο Δ.Σ.;;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ζώταλης Δημήτρης Κοινοτικός σύμβουλος.9 Μαΐου 2011 - 3:19 μ.μ.

  H συγκεκριμένη ανάλυση είναι απόλυτα κατατοπιστική για όλους εμάς που δεν γνωρίζουμε από τέτοια ζητήματα.Η δουλειά αυτή βέβαια θα πρέπει να αξιοποιηθεί από το δήμο και ο δήμαρχος να χρησιμοποιεί όλους εκείνους τους ανθρώπους που έχουν τη θέληση να προσφέρουν στην πόλη μας χωρίς να αποβλέπουν σε προσωπικά οφέλη.Η περίπτωση του κ.Παρδάλη είναι μια τέτοια περίπτωση και καλώ το δήμαρχο στην άμεση αξιοποίησή του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Αλέξανδρος Π.9 Μαΐου 2011 - 4:18 μ.μ.

  Το οτι υπαρχει καποιο προβλημα μεταξύ Επιτροπής κατοίκων και πλειοψηφίας του δήμου, είναι φανερό. Τώρα μαθαίνω οτι απο την επιτροπή κατοίκων έχουν αποκοπεί μερικοί και μεταξύ αυτών και πρόσωπο που είναι και τεχνικός και κάτοικος που θίγεται. Αυτά δεν είναι θετικά πράγματα. Όλοι πρέπει να καταλάβουν την κρισιμότητα της καταστασης και συμφωνώ με το "Μοσχατούπολις" που έχει επισημάνει την ανάγκη και σε προηγούμενο σχετικό άρθρο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΕΡΩΤΗΣΗ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΜΠΟΥΤΣΗΣ, ΝΤΕΡΕΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΑΒΑΣΕΛΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ Ο ΑΓΩΓΟΣ? ΚΑΘΑΡΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ ΤΩΡΑ ΚΥΡΙΟΙ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ΤΥΦΛΟΠΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑΝΤΗΔΕΣ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ Ο ΑΓΩΓΟΣ ΘΑ ΣΑΣ ΧΑΛΑΣΕΙ ΤΗ ΦΩΛΙΑ ΣΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. @... (τρα-λα-λα)
  Πραγματικά χαριτωμένο το σχόλιο του Ανώνυμου φίλου που στις 5:23 έγραψε...
  "ΤΥΦΛΟΠΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑΝΤΗΔΕΣ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ Ο ΑΓΩΓΟΣ ΘΑ ΣΑΣ ΧΑΛΑΣΕΙ ΤΗ ΦΩΛΙΑ ΣΑΣ".
  Θα ήταν πολύ διασκεδαστικό αν την πρώτη αινιγματική προφητεία, την ακολουθήσει μια χρηστική εξήγηση - προς όφελος των αναγνωστών μας - για το τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις "Τυφλοπόντικες" και "φωλιά".
  Εμείς πάντως πέρα από το σχέδιο αγκυρώσεως και προγεφυρώματος, εξαρχής είχαμε πλάνο και για την υποχώρηση (πάντα, τακτική).
  Αναμένουμε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Παρδαλης γιαννης πολιτ.μηχαν.9 Μαΐου 2011 - 5:48 μ.μ.

  Βιολιστη στα κεραμιδια οι θεσεις μου ειναι και θεσεις της επιτροπης κατοικων τις οποιες συζητησαμε και συναποφασισαμε.Ομως τις τεχνικες εκθεσεις πρεπει να τις υποβαλλουν μηχανικοι.Ευχαριστω για την παρατηρηση

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Κύριε Παρδάλη, να θεωρήσετε αυτονόητο (και όχι κουραστικό για το blog) ότι μπορείτε να απαντήσετε σε κάθε σχόλιο που αφορά την Τεχνική σας Έκθεση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Πληροφορία: Η αίτηση ακυρότητας από πλευράς Μπιζάνη-Τριγώνη θα κατατεθεί το αργότερο μέχρι την Παρασκευή. Πάντως τo νομικό team του Δήμου μελετούσε επισταμένως σήμερα την Τεχνική Έκθεση Παρδάλη. Μάλιστα συμφωνεί μαζί της και σκοπεύει να την χρησιμοποιήσει ενισχυτικά με αυτήν της Τεχνικής Υπηρεσίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Αυλόπορτα 3ου Δημοτικού9 Μαΐου 2011 - 6:12 μ.μ.

  Προχτές έγραψα ένα σχόλιο στο πολύ καλό χρονογράφημα ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΙΟΙ & ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΔΕΣ και δυστυχώς οι διαπιστώσεις μου ισχύουν. Αφού ο Δήμαρχος δεν πάει στο "βουνό", γιατί το "βουνό" δεν πάει στον Δήμαρχό; Δηλαδή τι θα πει; Δεν μου αρέσει η τεχνική αναφορά που κάνατε ή ότι έγω δεν θέλω να την λάβω υπόψιν μου; Σημασία για το Μοσχάτο έχει η πληρέστερη αντίκρουση, Ναι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. tyflopontikes=kremmydikoi
  folia=delcampo
  #den e;imai o 523, gia na ksigiomaste#

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ  Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι οι τεχνική έκθεση Αγωγού Όμβριων όπως διευκρίνισε και ο κυρ Παρδαλής Πολιτικός Μηχανικός ελήφθη υπόψη και ένα μεγάλο μέρος αυτής υιοθετήθηκε από την επιτροπή κατοίκων καθώς και Αντίστοιχη μελέτη του κυρ Πανόπουλου Πολιτικού Μηχανικού και προτάσεις άλλων πολιτών που ενεργοποιήθηκαν, και οι προτάσεις τους ενσωματώθηκαν και εγχειριστήκαν στον Δικηγόρο κυρ. Αντωνίου , νομίζω ότι οι μελέτες και οι προτάσεις των πολιτών, έχουν διαβιβαστεί στο Δήμο μας ,για ενημερώσει και για μπουσουλά εργασίας νομίζω ότι το θέμα δεν ενδείκνυται για πολιτική η άλλοι αντιπαράθεση (είμαι περίεργος να δω τις κινήσεις του Δήμου ,μας)

  Ευχαριστώ
  Ναυπλιώτης - Δημήτριος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Προσεγμένη έκθεση. Θα ήταν εντυπωσιακά παράλογο να μην την λάβει υπόψιν του ο δήμος. Πολύ ωραία παρουσίαση από την πλευρά σου Στέφανε. ΌΠως πάντα βάζεις ενα πετραδάκι που κάνει στα θέματα τη διαφορά.
  Χ.Α.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Νόμιζα ότι το αντλιοστάσιο σχεδιαζότανε για τα ομβρια του αυτόνομου αγωγού. Αν κατάλαβα καλά από την τεχνική εκθεση του κ. Παρδάλη, αυτό θα κατασκευαστεί για τα ακάθαρτα των αγωγών που γίνονται 2. Όμως αν πρίν με ένα αγωγό ακαθάρτων γιατί δεν χρειαζότανε αντλιοστάσιο? Η κλήση δεν παραμένει η ίδια? Συγνώμη εκ των προτέρων αν η ερώτηση μοιάζει αφελής, αλλά δεν είμαστε όλοι τεχνικοί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Θαλεια απο Μοσχατο.9 Μαΐου 2011 - 10:47 μ.μ.

  Συγχαρητηρια στον κ.Παρδαλη για την Τεχνικη Εκθεση του αγωγου.Ειναι σημαντικο να μαθαινουμε, τι περιμενει εμας και το περιβαλλον.

  Στην οδο Ελευθεριας,υπαρχει το μικρο παρκο και μεσα φιλοξενουνται το ΚΑΠΗ και το Ωδειο.Στο πεζοδρομιο, εχουν φυτευτει απο το 1915 ευκαλυπτοι, που υπαρχουν ακομα εστω και κουτσουρεμενοι. Η οικογενεια μου, μενει σε αυτη την περιοχη απο τοτε και εχουμε μνημες.....
  Καθε φθινοπωρο, τα πουλια που μεταναστευουν σε θερμοτερες περιοχες, εχουν σημειο συναντησης και ξεκουρασης αυτους τους ευκαλυπτους.
  Το Δελτα του Ιλισου, (αναφερεται απο τον Αριστοφανη) ειναι ακομα και σημερα ενα σημαντικο μεταναστευτικο κεντρο των πουλιων.
  Ποσα ψηλα δεντρα εμειναν στο Μοσχατο σημερα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Στέφανος Μπιζάνης9 Μαΐου 2011 - 11:27 μ.μ.

  Μια μικρη συνεισφορά, πες ιδέα, πως πρέπει στο γενικό μέρος ή στον επίλογο της Έκθεσής μας να τονίσουμε πως το Μοσχάτο δεν αντέχει άλλη κακοποίηση. Μετά την παραλία, τον Κηφισό ή το αντλιοστάσιο στην πλατεία Μεταμόρφωσης, δεν πάει να χάσουμε και σε τούτη την περίπτωση την μοναδική πλατεία που μας απόμεινε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ10 Μαΐου 2011 - 7:17 π.μ.

  ΑΝΩΝΥΜΕ ΣΩΣΤΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ.ΤΑ ΒΑΘΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΛΛΑΖΟΥΝ.ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΣΗΜΕΙΟ Ο ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΝΑΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΩΓΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟ ΚΑΤΩ(ΣΕ ΒΑΘΟΣ 5μ.)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. ΕΠΕΙΔΗ ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟΙ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΔΕΝ ΓΕΛΑΜΕ ΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΕΛΑΣΕΙ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΓΓΙΩΡΗΣ (Δρ. Οικολογίας)11 Μαΐου 2011 - 1:27 μ.μ.

  Τεκμηριωμένη ανάλυση του συνολικού μελλοντικού προβλήματος και παράλληλη πρόταση επίλυσής του από τον Γιάννη Παρδάλη. Θεωρώ ότι η ως άνω τεχνική έκθεση έχει κατατεθεί και σε όλους τους αρμόδιους φορείς - με τον Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου πρώτο και καλύτερο - και περιμένω τον αντίλογο για πιθανή κατάρριψη ενός προς ένα των επιχειρημάτων του κ. Παρδάλη. Σε αντίθετη περίπτωση, οι πολιτικές και λοιπές ενέργειες του Δ. Μοσχάτου - Ταύρου πρέπει να είναι άμεσες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Πολύ καλή δουλειά συγχαρητήρια
  Αλλά θα πρέπει να πάρεις και ενεργό ρόλο για την γενέτειρα σου κρεμαστή
  Ένας λάτρης της κρεμαστής

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Όμορφη παρουσίαση με σωστές τοποθετήσεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. ενδιαφέρον..τελικά ποια λύση δόθηκε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. σε αυτά τα έργα θα πρέπει να βρίσκεται η χρυσή τομή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα σχόλια αναγνωστών γίνονται με δική τους ευθύνη!!!
Παρακαλούμε αποφεύγετε τις οξύτητες και τα εκτός θέματος σχόλια