Κυριακή, 17 Απριλίου 2011

Προς οπαδούς και "νομομαθείς"

Η επιθυμία και η ευχή για ένα ευνοϊκό αποτέλεσμα των προσδοκιών μας, είναι κάτι πολύ διαφορετικό από την λογική των πραγμάτων, η οποία το συνηθέστερο επιβάλει και το αναπόδραστο αποτέλεσμα.
Αν είχαμε έναν αγώνα του Α.Ο. Μοσχάτου προς τον Παναθηναϊκό, γνωρίζουμε κατά 99,9% το τελικό αποτέλεσμα. Ναι;
Αν όμως τελικά επραγματοποιείτο η παράκληση για νίκη της ομάδας της γειτονιάς μας, αυτό θα συνέβαινε ως μια ακραία έκπληξη.
Στην περίπτωση αυτή θα ικανοποιείτο η επιθυμία και ο τοπικού χαρακτήρα οπαδισμός μας, αλλά δεν θα είχε καμία σχέση με την λογική και την αιτιολογημένη πεποίθηση περί του αποτελέσματος. Μιλάμε για τυχαία επιβράβευση.
Κάπως έτσι συμπεριφερόντουσαν όλοι οι οπαδοί των δημοτικών Παρατάξεων του Μοσχάτου στις υποθέσεις των ενστάσεων Κρεμμύδα και Λιβάνιου.
Εκφράζανε βεβαιότητα περί την απόφαση του Εκλογοδικείου που δεν είχε καμιά σχέση με την νομική σκέψη και επιστήμη.
Και βγήκαν να πανηγυρίζουν όταν το αποτέλεσμα του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά τους δικαίωσε ΚΑΤΑ ΤΥΧΗ, προβάλλοντας την προτεραία βεβαιότητά τους (σάμπως μάντεις ή προφήτες – αλλά όχι δικαστές) και προσβάλλοντας κατά τρόπο απαράδεκτο όχι τους πολιτικούς αντιπάλους τους (που προφανώς θα είχαν πράξει τα ίδια σε περίπτωση αντίθετου αποτελέσματος) αλλά νομικούς, σαν τον δικηγόρο κ. Ηλία Μπιζάνη που είχε εκφράσει την γνώμη του στην υπόθεση Λιβάνιου.
Και χλευάστηκε από μια απίθανη γκάμα ανθρώπινων τύπων, αρχίζοντας από αγωνιούντα επικεφαλής δημοτικής παράταξης, φτάνοντας σε επαΐοντες bloggers και καταλήγοντας στον κάθε καφενόβιο.
Όμως το 29ο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών εκδικάζοντας υποθέσεις όμοιες με του κ. Αντώνη Λιβάνιου, με τις αποφάσεις 49/2011 και 53/2011 έκρινε διαφορετικά από ότι το Πρωτοδικείο Πειραιά στις περιπτώσεις των Καλλικρατικών Δήμων Σπάτων – Αρτέμιδος, αφενός, και Ραφήνας – Πικερμίου, αφετέρου.

(Βέβαια μην παραξενευτείτε καθόλου αν ακούσετε τους «επιθυμούντες» και τους «ευχόμενους» να αμφισβητούν την επάρκεια των Αθηναίων δικαστών και να ζητούν την παράδοση των πτυχίων τους)!

Κύριε Λιβάνιε αν η υπόθεση σου εκδικαζότανε στην Αθήνα (όπου το εκεί Πρωτοδικείο πάλεψε να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά των άρθρων 31, 32, 33 και 34 του νόμου 3852) θα είχες λάβει υπέρ εσού την εξής θριαμβευτική κρίση:

<<......
Με τις διατάξεις των άρθρων 31, 32 και 33 του ν. 3852/2010 καθορίστηκε ο τρόπος κατανομής των εδρών του δημοτικού συμβουλίου στις δημοτικές εκλογές.
......
Τέλος, με βάση τις ρυθμίσεις του άρθρου 34 του ίδιου νόμου καθορίστηκε, ειδικά για τους δήμους που αποτελούνται από περισσότερες από μία εκλογικές περιφέρειες, ο τρόπος κατανομής των εδρών που κατέλαβε κάθε συνδυασμός ανά εκλογική περιφέρεια.
......
Όπως, άλλωστε, προκύπτει από τη γραμματική διατύπωση του τρίτου εδαφίου του εν λόγω άρθρου 34 (υπό τον αριθμό 2) στη διαδικασία αυτή συμμετέχουν όσοι συνδυασμοί εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στο δημοτικό συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 3852/2010.
Η κατανομή γίνεται αρχίζοντας από το μικρότερο σε εκλογική δύναμη συνδυασμό, συνεχίζοντας με τους επόμενους κατά αύξουσα σειρά εκλογής συνδυασμούς, ενώ τελευταίες κατανέμονται οι έδρες του επιτυχόντα συνδυασμού.
Κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων και ιδίως ενόψει της γραμματικής διατύπωσης του πρώτου και τρίτου εδαφίου του άρθρου 34 του ν. 3852/2010, όπου παραλείπεται η αναφορά στο άρθρο 33 του νόμου αυτού, στους δήμους που αποτελούνται από περισσότερες από μία εκλογικές περιφέρειες, η κατανομή των εδρών του δημοτικού συμβουλίου ανά συνδυασμό γίνεται με βάση τις ρυθμίσεις του άρθρου 32 του ν. 3852/2010 ανεξάρτητα από το αν έλαβε χώρα ή όχι επανάληψη της ψηφοφορίας.
Το ρυθμιστικό πεδίο της διάταξης του άρθρου 34 του ν. 3852/2010, δηλαδή, μέσω της παραπομπής κατά τα ανωτέρω μόνον στο άρθρο 32 του ίδιου νόμου (και όχι στο άρθρο 33 αυτού), περιλαμβάνει αναγκαία (πέραν του ζητήματος της κατανομής των εδρών κάθε συνδυασμού ανά εκλογική περιφέρεια) και το ζήτημα της κατανομής των εδρών του δημοτικού συμβουλίου ανά συνδυασμό, αναφορικά με τους δήμους που αποτελούνται από περισσότερες από μία εκλογικές περιφέρειες.
Με τον τρόπο αυτό η διάταξη του άρθρου 34 του ν. 3852/2010, αναφορικά με τη ρύθμιση του ζητήματος της κατανομής των εδρών του δημοτικού συμβουλίου ανά συνδυασμό, αποκτά ειδικότερο χαρακτήρα σε σχέση με τις διατάξεις των άρθρων 32 και 33 του ν. 3852/2010, αφού οι τελευταίες αυτές διατάξεις ρυθμίζουν το εν λόγω ζήτημα γενικά (για κάθε δήμο), ενώ η διάταξη του άρθρου 34 του ν. 3852/2010 ρυθμίζει το ζήτημα αυτό ειδικά σε σχέση με τους δήμους που αποτελούνται από περισσότερες από μία εκλογικές περιφέρειες. Επομένως στις περιπτώσεις των δήμων αυτών, και αν ακόμη έλαβε χώρα επανάληψη της ψηφοφορίας, δεν τυγχάνει εφαρμογής η διάταξη του άρθρου 33 του ν. 3852/2010, προκειμένου να κατανεμηθούν οι έδρες του δημοτικού συμβουλίου ανά συνδυασμό, αλλά εφαρμόζονται όσα ορίζονται σχετικά στο άρθρο 32 του ίδιου νόμου
......>>


Κάνοντας μερικές παρατηρήσεις στα παραπάνω, σημειώνουμε:
1. Αν η ένσταση του Αντ. Λιβάνιου εκδικαζόταν από το 29ο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, σήμερα θα είχαμε αλλαγές στη σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου Μοσχάτου – Ταύρου.
Συγκεκριμένα, θα ορκίζονταν νέοι Δημοτικοί Σύμβουλοι οι κ.κ. Λιβάνιος (από το συνδυασμό ΣΟΥΤΟΥ) και Καρασταμάτης (από το συνδυασμό ΕΥΘΥΜΙΟΥ) και θα αποχωρούσαν αντίστοιχα οι κ.κ. Χαρμπάτσης (από το συνδυασμό ΣΠΑΝΑΚΗ) και Καζάλας (από το συνδυασμό ΕΥΘΥΜΙΟΥ).
2. Με την παραπάνω κρίση του 29ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, δικαιώνεται πανηγυρικά ο νομικός σύμβουλος του Δήμου, κ. Ηλίας Μπιζάνης.
3. Δυστυχώς για τον κ. Λιβάνιο στην περίπτωση του θα ισχύσει η νομική κρίση του 8ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά…
4. Εξαιτίας της διαφορετικής νομικής προσέγγισης του θέματος αυτού από τα παραπάνω δύο Δικαστήρια, η ερμηνεία από το Συμβούλιο της Επικρατείας φαντάζει αναγκαία.
5. Καθώς ούτε ο κ. Λιβάνιος, αλλά ούτε και ο κ. Κρεμμύδας δεν φαίνεται να άσκησαν αιτήσεις αναιρέσεως, τα πράγματα στον Δήμο μας θα μείνουν αδιαφοροποίητα μέχρι τις 31-8-2014, οπότε λήγει η τρέχουσα δημοτική περίοδος
6. Επειδή το θέμα παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον από νομικής πλευράς, ας αναμένουμε κάποια σχετική απόφαση του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.
Όμως όποια και αν είναι η απόφαση του, δεν θα αναιρεί την νομική επάρκεια ούτε του Πρωτοδικείου Πειραιά, ούτε των Αθηνών, μα ούτε και του κ. Μπιζάνη.
Απλά θα επιβάλει: α) την παρέμβαση του νομοθέτη ώστε να τροποποιήσει και αποσαφηνίσει τα σχετικά άρθρα, β) και εμμέσως την σιωπή στους άσχετους.

Επίλογος με λίγο Καβάφη από το «απολείπειν ο Θεός Αντώνιον»…

Σαν έτοιμος από καιρό, σα θαρραλέος,
σαν που ταιριάζει σε που αξιώθηκες μια τέτοια πόλι,
πλησίασε σταθερά πρός το παράθυρο,
κι άκουσε με συγκίνησιν, αλλ' όχι
με των δειλών τα παρακάλια και παράπονα,
ως τελευταία απόλαυσι τους ήχους,
τα εξαίσια όργανα του μυστικού θιάσου,
κι αποχαιρέτα την, την Αλεξάνδρεια που χάνεις.

12 σχόλια:

 1. Πολύ επίκαιρο, με την έννοια ότι ο Σπανάκης στην συγκέντρωση του συνδιασμού του ασχολήθηκε με θριαμβολογία εκλογικής περιόδου.
  Πολύ χρήσιμο γιατί μαθαίνουμε άγνωστα πράγματα, μα σημαντικά (για να μην μας δουλεύουνε στο μέλλον).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ωραίο άρθρο, αρκεί να μην μιλούσατε στο τέλος για "σκασμό" υποβιβάζοντας το συνολικό επίπεδο του άρθρου.
  Το γεγονός όμως πως ο Λιβάνιος δεν έκανε αίτηση αναίρεσης ίσως κάτι λέει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. @ Ανώνυμος 17 Απριλίου 2011 5:51 μ.μ.
  Αποδεχόμαστε την παρατήρηση και ο σκασμός αντικαθίσταται από την σιωπή. Τα καλά του blogging έναντι των έντυπων εκδόσεων (τουλάχιστον χρονικά ως προς την έκφραση της μεταμέλειας).
  Ως προς την μη υποβολή ένστασης από πλευράς του κ. Λιβάνιου, κατά την δική μας άποψη μάλλον έχει να κάνει με ψυχική κόπωση ή και χρηματική. Φυσικά ο καταλληλότερος να μας λύσει την απορία είναι ο ίδιος.
  (Άλλωστε οι ίδιοι λόγοι δεν είναι αυτοί, που μαζί με το «πολιτικό σκεπτικό» - εξ’ όσων γνωρίζουμε - απαγόρευσαν τον κ. Κρεμμύδα να τραβήξει τον δρόμο του ΣτΕ;)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Η πόλη μας χρειάζεται ησυχία και επικέντρωση στα προβλήματα της. Μια προσπάθεια πριν λίγο καιρό των φιλικών προς τον κ. Ευθυμίου μπλογκ και τώρα του ίδιου του κ. Σπανάκη, να επαναφέρουν τα των ενστάσεων και του εκλογοδικείου μόνον ως προσπάθειες αποπροσανατολισμού μπορούν να εκληφθούν ή πολιτικής ανωριμότητας στα πλαίσια ενός περιττού ρεβανσισμού και μιάς αχρείαστης σκωπτικότητας προς τους αντιπάλους. Παρά ταύτα η παράθεση των στοιχείων του άρθρου σας, διαφωτίζει οριστικά το θέμα, τόσο όσο για να μην μπορούν κάποιοι να επανέλθουν κατά στείρο τρόπο. Με την ευκαιρία συγχαρητήρια στον μεθοδικό κ. Ηλία Μπιζάνη.
  Λ.Σ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε... Μην προσπαθείτε να καλύψετε τον Μπιζάνη τον δικηγόρο με βλακείες. Αλήθεια ο Μπιζάνης που δουλεύει ως νομικός σύμβουλος του Δήμου με τον Μπιζάνη που κάνει αντιπολίτευση τι σχέση έχουν; Η ιστορια γραφει ΝΙΚΗΤΗΣ ΕΚΛΟΓΟΔΙΚΕΙΟΥ = ΣΠΑΝΑΚΗΣ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Mosxatoupolis σ'ευχαριστώ για την διόρθωση που κυρίως αναβαθμίζει την δική σας προσπάθεια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Γράφετε: "Και βγήκαν να πανηγυρίζουν όταν το αποτέλεσμα του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά τους δικαίωσε ΚΑΤΑ ΤΥΧΗ".
  Λάθος!
  Ακόμα πανηγυρίζουν αν δούμε αυτά που γράφει ο Ανώνυμος @659...
  Το κακό είναι ότι η παράταξη του εως τωρα αδυνατεί να κάνει αντιπολίτευση στον Δήμο και τις Κοινότητες. Βουβοί μπαίνουν στις συνεδριάσεις και κατά τον ίδιο τρόπο εξέρχονται.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. @ Ανώνυμος 17 Απριλίου 2011 7:14 μ.μ.
  Ειλικρινά δική μας η ευχαρίστηση να ανταποκριθούμε σε ορθές υποδείξεις. Όντως το "σκασμός" ήταν σαν την μύγα μέσα στο γάλα. Και σαν έννοια και σαν ύφος γραφής...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Φιλε 6:59 μ.μ.
  Ολα τα ατομα μιας οικογενειας, δεν εχουν παντα τις ιδιες συμπαθειες, αντιπαθειες, ή πολιτικες πεποιθησεις. Θελω να σου θυμισω το πιο τρανταχτο παραδειγμα. Η κορη του Ραλλη ηταν μελος του ΚΚΕ.ΜΛ.
  Τι σοι σκεπτικο ειναι το δικο σου;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Παντως η δικαίωση Λιβάνιου θα είχε τεράστιο πολιτικό ενδιαφέρον πέρα από το νομικό. Θα βλέπαμε τι θα γινότανε μεταξύ του εκρηκτικού Αντώνη και του Σούτου που αυτομόλησε στους κυβερνητικούς. (Τι σου κάνει η ανάγκη)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. ΕΔΩ ΕΧΕΙ ΠΕΣΕΙ ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΣΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥΠΟΛΗ ΚΑΝΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΠΙΑ
  ΧΕΣΜΕΝΤΕΝ
  ΓΙΑΤΙ?
  ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ
  Ο ΤΟΥΦΕΞΙΔΗΣ?
  ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ
  ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΟΤΕΣ Ή ΠΑΠΙΕΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. @ Ανώνυμος 18 Απριλίου 2011 8:53 π.μ.
  Αγαπητέ για το ζήτημα που βάζεις έχουμε τοποθετηθεί πολλές φορές στο παρελθόν. Η γενική πορεία μας όχι μόνον δεν θυμίζει πάπια αλλά θα λέγαμε το αντίθετο, αν πιστέψουμε τις κρίσεις και τις εκτιμήσεις που κάνουν οι συμπολίτες μας, αλλά και αυτοί που εισπράττουν την κριτική μας! Άρα περί παπιών και "χεσμεντέν" (ωραίο αυτό) καλύτερα κομμένα. Πολιτικά αλλά και επί της ουσίας, ο Δήμος μας έχει ανάγκη από άλλα πράγματα και όχι αποπροσανατολισμούς. Αυτά μόνον ο κ. Σπανάκης τα λατρεύει και αναλόγως τα αναδεικνύει. Σκέψου αγαπητέ φίλε να επιστρέψουμε στην περίοδο των εκλογών και να δώσουμε και πάλι φωνή στα οπαδικά Ορκ και τους φωνασκούντες βλάκες. Έλεος. Καλώς ή κακώς υπάρχει απόφαση εκλογοδικείου και νέος Δήμαρχος (που φαντάζομαι κανείς δεν θέλει να αντικαταστήσει πάνω στην κορυφή των 10 μποφωρ). Πάντως αν το βίντεο που κυκλοφορεί ή αυτό που προαναγγέλλεται (σε άλλο τοπικό blog) ότι θα κυκλοφορήσει αποτελούν στοιχεία με βαρύτητα γιατί ο βιντεολήπτης δεν τα δίνει επισήμως στον εισαγγελέα και θα πρέπει αυτό να το κάνει κάποιος άλλος; Όσο για τα ερωτήματα που θέτεις στον Δάσκαλο και τον Τουφεξίδη, θα λέγαμε (παρότι αυτοί είναι οι αρμοδιότεροι να σου απαντήσουν) ότι δεν τους θεωρούμε καθόλου κότες ή πάπιες. Ο μέχρι τώρα βίος τους στα Συμβούλια άλλα δείχνουν. Πάντως, α) εσύ κάτι πρέπει να έχεις με τα πτηνά, και β) ξέχασες τον Κρεμμύδα και τον Μελίστα...

  ;-))

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα σχόλια αναγνωστών γίνονται με δική τους ευθύνη!!!
Παρακαλούμε αποφεύγετε τις οξύτητες και τα εκτός θέματος σχόλια