Σάββατο, 16 Απριλίου 2011

Προτάσεις Επιστημόνων

Μια σημαντική επιστολή από τον Συνδέσμο των Επιστημόνων Μοσχάτου που πραγματεύεται και προτείνει πράγματα γύρω από την λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Μοσχάτου & Ταύρου, αλλά και για τα σχέδια αξιοποίησης της Παραλίας.

Προς τον δήμαρχο Μοσχάτου - Ταύρου κ. Ανδρέα Ευθυμίου
Προς τους δημοτικούς συμβούλους Μοσχάτου – Ταύρου
Προς τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Μοσχάτου – Ταύρου

1. Όπως είναι γνωστό , στο Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του άρθρου 76 του ν. 3852/2010 , στην οποία μετέχει και εκπροσωπείται μεταξύ άλλων τοπικών φορέων και ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Μοσχάτου .
2. Ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Μοσχάτου θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό το νέο θεσμό της δημοτικής διαβούλευσης καθώς και το ρόλο της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ως συμβουλευτικού οργάνου του δήμου για την εναρμόνιση των πολιτικών του δήμου με τις ανάγκες και τα αιτήματα της τοπικής κοινωνίας . Θεωρούμε ωστόσο ότι η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης μπορεί να αναδείξει τη σημασία του θεσμικού της ρόλου και τη δυναμική της μόνο όταν οι διαδικασίες λειτουργίας της διασφαλίζουν την ουσιαστική και αποτελεσματική λειτουργία της και μόνο όταν πράγματι παραπέμπονται σε αυτήν προς διαβούλευση θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος και τοπικά προβλήματα μέσω μίας ουσιαστικής εφαρμογής της σχετικής νομοθετικής πρόβλεψης.
3. Προς το σκοπό της ουσιαστικής και εποικοδομητικής λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Μοσχάτου θεωρεί αναγκαία και προτείνει την άμεση ψήφιση από το Δημοτικό Συμβούλιο Μοσχάτου – Ταύρου κανονισμού λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου μας , ο οποίος να ρυθμίζει λετπομερώς τις διαδικασίες λειτουργίας της εν λόγω Επιτροπής. Επισημαίνουμε πως πολλοί Δήμοι της χώρας έχουν ήδη εγκρίνει κανονισμό για τη λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπης Διαβούλευσης.
4. Προτείνουμε δε να συμπεριληφθούν στον κανονισμό λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης οι ακόλουθες προβλέψεις,τις οποίες θεωρούμε απαραίτητες : α) η δυνατότητα συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, όποτε το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών της με γραπτή αίτηση,όπου αναφέρονται τα προς συζήτηση θέματα και τα μέλη της Επιτροπής που υπέβαλαν την αίτηση και εισηγούνται τα θέματα , β) η τήρηση πρακτικών ,στα οποία καταχωρούνται οι συζητήσεις ,οι γνώμες που διατυπώνονται ,οι ψηφοφορίες , οι αποφάσεις και οι μειοψηφούσες θέσεις για κάθε θέμα , γ) η καταχώρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Επιτροπής στην ιστοσελίδα της διαβούλευσης του δήμου, δ) η έγκαιρη παρουσίαση των πορισμάτων της διαβούλευσης και των εισηγήσεων, γνωμοδοτήσεων, παρατηρήσεων και αποφάσεων της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στα αρμόδια όργανα του δήμου, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα πορίσματα της διαβούλευσης & οι εισηγήσεις της Επιτροπής λαμβάνονται υπόψη και αξιολογούνται επαρκώς.
5. Περαιτέρω ,σύμφωνα με το νόμο (άρθρ. 76 παραγρ. 2 του ν. 3852/2010) η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος που παραπέμπονται σε αυτήν από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο ,καθώς επίσης εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις ανατπυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
6. Όπως είναι γνωστό , στις 30 Μαρτίου 2011 παρουσιάστηκε στον πρωθυπουργό της χώρας το masterplan για την ανάπλαση του Φαληρικού όρμου που μελετήθηκε από τον Ιταλό αρχιτέκτονα Ρέντσο Πιάνο και αποτελεί χορηγία του ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος». To εν λόγω masterplan αφορά το μετασχηματισμό σε πάρκο μίας περιοχής έκτασης 760 περίπου στρεμμάτων της παραλιακής ζώνης από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στην εκβολή του Κηφισού Ποταμού μέχρι και το κλειστό γυμναστριο Tae Kwon Do. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος το masterplan πρόκειται να εγκριθεί έως τις 20 Μαίου 2011 ενώ έως τα τέλη Απριλίου 2012 αναμένεται να έχουν εγκριθεί ο σχεδιασμός , η περιβαλλοντική αδειοδότηση και οι τεχνικές μελέτες ώστε το έργο να δημοπρατηθεί Στην παρούσα φάση είναι σε εξέλιξη η θεσμική διαδικασία ψήφισης του προβλεπόμενου στο ν. 3843/2010 διατάγματος σχεδιασμού , στο πλαίσιο της οποίας προβλέπεται και η διαβούλευση με τους αρμόδιους ΟΤΑ ,φορείς και οργανώσεις .
7. Θεωρούμε ότι μετά από το κακό προηγούμενο όλων των προηγούμενων ετών και τη μη υλοποίηση πληθώρας μελετών που έχουν εκπονηθεί για το φαληρικό μέτωπο οι προτάσεις του Ρέντσο Πιάνο αποτελούν ένα τεράστιο και τολμηρό «στοίχημα» ,το οποίο θα δικαιώσει ή θα ακυρώσει τις προσδοκίες των δημοτών του δήμου μας και την προοπτική της πόλης μας να αλλάξει την εικόνα της και να στραφεί προς τη θάλασσα.. Είναι προφανές ότι η ανάπλαση του φαληρικού όρμου με βάση το προαναφερόμενο masterplan , καθώς και η υλοποίηση και η βιωσιμότητα του masterplan , αποτελούν ζητήματα γενκότερου τοπικού ενδιαφέροντος ,που συνδέονται με διαχρονικά τοπικά προβλήματα της περιοχής μας και με τη διαχρονική επιθυμία των δημοτών για την περιβαλλοντική αναβάθμιση του δήμου μας ,το άνοιγμα του θαλάσσιου μετώπου και την αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης μας .
8. Ενόψει των προαναφερομένων θεωρούμε αναγκαία και ζητάμε την άμεση παραπομπή του ζητήματος της ανάπλασης του φαληρικού όρμου με τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου μας προς συζήτηση και διαβούλευση .

Ευελπιστώντας ότι η ουσιαστική λειτουργία του νέου θεσμού της διαβούλευσης και του νέου οργάνου της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης αποτελεί όχι μόνο δική μας επιθυμία αλλά και της δημοτικής αρχής , αναμένουμε ότι οι παραπάνω προτάσεις και τα αιτήματά μας θα τύχουν του ενδιαφέροντος και της άμεσης ανταπόκρισής σας .

Για το Σύνδεσμο Επιστημόνων Μοσχάτου
Η πρόεδρος
Ευγενία Παπαθεοδώρου
Δικηγόρος

2 σχόλια:

  1. Απο το δελτιο τυπου του δημου Μ-Τ για την συνεδριαση της δημοτικης κοιν. Μοσχατου.Η κ.Λουκη και η τεχνικη υπηρεσια του δημου μιλησαν για ενα νοικοκυρεμενο τεχνικο προγραμμα απαλαγμενο απο τις φλυαριες και τα μεγαλοπνοα σχεδια του παραλθοντος.....ΤΙ θελει να πει με αυτο ο ποιητης?Την προηγουμενη τετραετια ποιοι ηταν δημ. συμβουλοι και αντιδημαρχοι κυρια Λουκη?Ποιοι ΨΗΦΙΖΑΤΕ?

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Ενας Παπαντωνικος.17 Απριλίου 2011 - 9:34 π.μ.

    Απο αυτα τα μεγαλοπνοα σχεδια η κα Λουκη πορευτηκε 12 χρονια σαν Προεδρος του ΚΑΠΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ. Απο αυτες τις φλυαριες μπορουσε να εχει παντα παροχες και τη στηριξη του Παπαντωνη, γιατι διχως αυτη τη στηριξη, δεν ξερω αν θα ηταν ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΜΙΛΑ ΣΗΜΕΡΑ. Τελικα ο πιο αχαριστος ειναι ο ευεργετημενος.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα σχόλια αναγνωστών γίνονται με δική τους ευθύνη!!!
Παρακαλούμε αποφεύγετε τις οξύτητες και τα εκτός θέματος σχόλια